Bon na zasiedlenie w 2022

Bon na zasiedlenie w 2024

11.000 zł bezzwrotnego dofinansowania od Urzędu Pracy

Aktualnie pakiet działań rządu związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 jest dość obszerny. Warto zwrócić uwagę na formę wsparcia dla bezrobotnych przed ukończeniem 30. roku życia. Jest to bon na zasiedlenie. Pozwala uzyskać prawie 11.000 zł na start dla osoby, która chcąc znaleźć pracę, decyduję się na zmianę swojego miejsca zamieszkania. Być może aktualna sytuacja na świecie, związana między innymi z pandemią, wymusiła zmianę dotychczasowego życia? Dzisiaj przedstawię szczegóły bonu na zasiedlenie- wymogi oraz obowiązki wynikające z tej formy pomocy z budżetu państwa. Po przeczytaniu tego artykułu, wszelkie wątpliwości oraz niejasności zostaną rozwiane. Wiele osób pragnie zmienić miejsce zamieszkania, mając świadomość w jakich lokalizacjach ich zawód jest pożądany na rynku pracy, ale barierą stają się kwestie finansowe, nie mając wiedzy o takiej formie wsparcia.

Czym jest Bon na zasiedlenie i dla kogo jest przeznaczony?

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia dla bezrobotnych, dzięki której mamy możliwość polepszenia swojej sytuacji życiowej.
Zasady przyznawania są proste, a wymagania nie są wygórowane.

Bon na zasiedlenie ma na celu pomoc w pokryciu najważniejszych wydatków związanych z przeprowadzką do innego miasta oraz podjęciem tam zatrudnienia.
Istotnym faktem jest to, że osoby pobierające to świadczenie, nie muszą wnikliwie rozliczać się ze środków wydanych w ramach bonu z Urzędem Pracy.
Jednak w trakcie wypełniania wniosku należy podać przybliżoną kwotę o jaką wnioskujemy.
Warto wytyczyć m.in. koszty miesięcznego wynajmu za mieszkanie i kaucję, koszty związane z dotarciem do pracy, np. ceny biletów.

Co zrobić, aby otrzymać bon na zasiedlenie?

O taką formę wsparcia mogą ubiegać się osoby, które są przed 30. rokiem życia (warto zaznaczyć, że dla Urzędu Pracy istotna jest data złożenia wniosku-możemy go złożyć nawet dzień przed urodzinami) oraz zamierzają podjąć pracę w lokalizacji oddalonej o minimum 80km od aktualnego miejsca pobytu( opcjonalnie dojazd do miejsca pracy oraz powrót musi zajmować minimum 3 godziny w ciągu dnia).
Osoba, która planuje podjąć zatrudnienie w formie umowy o pracę,zlecenie bądź dzieło musi otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż wysokość minimalnej pensji brutto, natomiast bezrobotni, którzy chcą założyć własną działalność, muszą wykazywać przychód w wysokości minimum 2800 zł( jest suma kwot netto w ciągu całego miesiąca, nie uwzględniając podatków oraz kosztów związanych z przedsiębiorstwem).
Osoba pobierająca bon musi podlegać ubezpieczeniom społecznym, zatem nie ma możliwości skorzystania Ulgi na start przez 6 miesięcy, natomiast jak najbardziej możliwy jest Preferencyjny ZUS, gdzie przez 24 miesiące są obniżone składki społeczne.

A jak w praktyce?

Bon na zasiedlenie jak jego nazwa wskazuje, skierowany jest o osób, które chcą dla zatrudnienia zmienić miejsce zamieszkania. Lokalizacja musi być oddalana o minimum 80 km od aktualnego stałego pobytu. We wniosku wstępnie wskazujemy miasto, ale w każdej chwili możemy dokonać korekty- nie ma to wpływu na bon.

Osoba, która skorzysta z bonu, musi pozostawać zatrudniona( w formie umowy o pracę,zlecenie czy dzieło) bądź prowadzić działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy, w ciągu 8 miesięcy od daty przyznania wsparcia. Dla Urzędu Pracy liczy się sumaryczny czas pozostania w zatrudnieniu. Fakt skorzystania z takiej formy pomocy nie oznacza, że musimy przez 6 miesięcy pracować u jednego pracodawcy. Należy jednak niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia oraz w momencie podjęcia nowego, poinformować o tym Urząd Pracy.

Kwota bonu na zasiedlenie i jak ubiegać się o pomoc

Kwota bonu jest ustalana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, jednak jej wysokość nie może przekroczyć 200 procent przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie jest to kwota 10915 zł. Urząd Pracy może odrzucić wnioskowaną kwotę o którą wnioskujecie i obniżyć ją, dlatego warto zawrzeć wszystkie istotne koszta we wniosku. Bon nie jest pomniejszany o podatek dochodowy.

Aby móc ubiegać się o bon zasiedleniowy trzeba posiadać status zarejestrowanej osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy. Wniosek o bon może zostać złożony od razu po udanej rejestracji. W tym celu najlepiej udać się do osoby odpowiedzialnej za przyznawanie bonu na zasiedlenie oraz aktywizację zawodową. Informację o tym do kogo kierować się, znajdziemy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Należy zgłosić chęć skorzystania z tej formy wsparcia. Następnie wypełnić otrzymany wniosek, w którym krótko przedstawimy powód, nasze plany, miasto do którego chcemy się przeprowadzić (w trakcie rozpatrywania wniosku czy przy podpisywaniu umowy możemy dokonać korekty), czy planujemy zatrudnić się na umowę o pracę czy będziemy prowadzić działalność gospodarczą.
Urząd Pracy będzie wymagał wskazania jednego poręczyciela, który zobowiąże się do spłaty wypłaconej kwoty, jeżeli osoba, która skorzysta z tej formy pomocy, nie wywiąże się z umowy, a sama nie będzie w stanie spłacić.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku – co dalej?

Urząd Pracy ma 30 dni od momentu złożenia wniosku na wydanie decyzji.
W momencie gdy otrzymamy pozytywną decyzję przez starostę, należy umówić spotkanie w urzędzie i udać się wraz z poręczycielem ( jeśli poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie mają rozdzielności majątkowej to również obecność małżonka/małżonki jest obowiązkowa), który również jest odpowiedzialny za przydzielone środki. Poręczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z wekslem zabezpieczającym i podpisania go. Pieniądze najczęściej trafiają na konto w przeciągu 3 dni po podpisaniu umowy.
Po otrzymaniu pieniędzy mamy 30 dni na znalezienie pracy i przedstawienie w Urzędzie Pracy dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, czyli np. umowę o pracę bądź dokumenty związane z rejestracją działalności gospodarczej. Bardzo ważne-podpisanie umowy musi nastąpić po otrzymaniu bonu. Nie trzeba zwlekać z przeglądaniem ofert, wysyłaniem CV czy spotkaniami rekrutacyjnymi, ale umowa wiążąca z pracodawcą musi zostać podpisana dzień po wypłacie świadczenia na konto bankowe.

Po 8 miesiącach jesteśmy zobligowani do przedstawienia dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie przez pełne 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy.

Co jeśli nie spełniam warunków?

Jeśli nie uda spełnić się warunków umowy, niestety kwotę bądź jej część, którą wypłacił Urząd Pracy trzeba zwrócić.
Szczegóły kar i zwrotów mogą być inne w zależności od urzędu, dlatego istotne jest by dokładnie czytać umowę przed podpisaniem jej.

Bon na zasiedlenie podczas koronawirusa

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to. To, czy na pewno dany Urząd Pracy wypłaca bon na zasiedlenie,należy pytać w placówce w konkretnym mieście.
Każdy Urząd ma inną określoną sumę, którą może przeznaczyć na daną formę wsparcia. Mniejsze miasta mają mniejszą pulę pieniędzy do rozdysponowania, ale z drugiej strony-niewiele osób wie o tej formie pomocy i z niej nie korzysta.

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *